Większą liczbę produktów możesz łatwo zaimportować do Dotykački za pomocą przygotowanego pliku .csv. Jest to zestandaryzowany format zawierający ustrukturyzowane dane w formie oddzielonego kreską wykazu kolumn, który możesz wygenerować w programach Microsoft Excel, Google Docs, Libre Office lub Open Office. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem importowania większej ilości produktów.

Która faza fiskalizacji online Cię obejmie?

Informację zwrotną dostaniesz na swój e-mail