Zasady zwrotu kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego fiskalizację online

 

 • Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność handlową i dobrowolnie wybiorą
 urządzenie online (jeżeli zdecydują się na urządzenie z kopią elektroniczną 
nie mają prawa do otrzymania ulgi)
 • Podatnicy, którzy zostali zobligowani do wymiany używanych 
urządzeń na urządzenia online, tj.:
  • Od 01.01.2020 – podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi
 mechaniki pojazdowej i wymiany opon
  • Od 01.07.2020 – podatnicy świadczący usługi gastronomiczne 
(również sezonowo), hotelarskie oraz prowadzący sprzedaż węgla
  • Od 01.01.2021 – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 
budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez 
lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu)

 • Należy w całości opłacić dokument zakupu i dysponować potwierdzeniem 
zapłaty należności
 • Jeżeli urządzenie kupiono w systemie ratalnym, o ulgę można się ubiegać 
po zapłacie ostatniej raty
 • Jeżeli urządzenie jest używane na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy 
lub innej umowy o podobnym charakterze, podatnikowi nie należy się ulga
 • Jeżeli podatnik używał już urządzenia fiskalnego i został zobligowany do jego 
wymiany na urządzenie online, ulga przysługuje za każde wymienione urządzenie
 • Ulga przysługuje na wszystkie urządzenia zakupione w ciągu 6 miesięcy 
od daty rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie
 • Sposób uzyskania ulgi (odliczenie od podatku VAT, zwrot na konto) 
może być różny dla różnych podatników; podatnik sam musi ustalić 
właściwy dla siebie sposób

 • Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność handlową i dobrowolnie wybiorą urządzenie online, oraz podatnicy, którzy zostali zobligowani do wymiany urządzeń na online, mogą wystąpić o zwrot ulgi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zakupili i rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie online

Która faza fiskalizacji online Cię obejmie?

Informację zwrotną dostaniesz na swój e-mail