Polityka cookies

Wykorzystanie plików cookies przez spółkę Dotykačka Polska Sp. z o.o.

 

Oświadczenie spółki Dotykačka Polska

Spółka Dotykačka Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana pod nr KRS: 0000701022 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Dotykačka“) wykorzystuje pliki cookies wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Czym są pliki cookies? Czy to bezpieczne?

To pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które strony internetowe wymieniają z Twoją przeglądarką. Informacje te są przydatne, ponieważ pozwalają sprawdzić stronom internetowym przy powtórnych wizytach, czy dotyczy to tego samego użytkownika i zapamiętać na przykład jego wybór i ustawienia.

Do czego służą pliki cookies?

Na naszej stronie korzystamy z kilku rodzajów plików cookies:

  • podstawowe, niezbędne do podstawowej funkcjonalności strony internetowej, jak na przykład logowanie do e-shopu
  • dane analityczne, które pomagają nam poprawić jakość naszej witryny, informując nas o Twoim sposobie poruszania się po niej
  • konwersyjne, które informują nas, że przybyłeś z witryny partnera i dokonałeś zakupu na podstawie jego polecenia
  • remarketingowe, których używamy do personalizowania reklam i ich prawidłowego targetowania

Pragniemy poinformować, że żaden z tych plików cookies nie umożliwia Twojej bezpośredniej identyfikacji, ponieważ za pośrednictwem plików cookies nie jest przez naszą firmę przekazywany adres e-mail użytkownika, a także żadne jego dane identyfikacyjne. Pliki cookies nie mogą być również używane do uruchamiania programów na komputerze użytkownika, instalowania wirusa na komputerze użytkownika lub innych podobnych szkodliwych zachowań.

Czy pliki cookies można powiązać z innymi informacjami?

Jeśli użytkownik dobrowolnie zarejestruje się na stronie internetowej Dotykački, jego dane podane podczas rejestracji mogą zostać uzupełnione o informacje uzyskane za pomocą plików cookies. Dotykačka wykorzystuje je zwłaszcza w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników i do lepszej komunikacji.

Czy można odrzucić pliki cookies?

Tak. Każdy użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby informowała go, kiedy otrzyma plik cookie, lub tak, aby odmawiać akceptacji wysłanych plików cookies. W przypadku odrzucenia plików cookies funkcjonalność niektórych elementów strony internetowej może zostać jednak ograniczona.

Informacje na temat konfigurowania przeglądarki do akceptowania plików cookies można znaleźć w pomocy do swojej przeglądarki lub na stronie internetowej producenta.

Odnośniki do innych stron internetowych i ochrona użytkowników

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych i korzystanie z plików cookies dotyczą wyłącznie tej strony internetowej. Dotykačka zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies dla strony internetowej przez osoby trzecie.

Aktualizacja zasad ochrony danych osobowych i wykorzystywanie plików cookies

Dotykačka jest uprawniona do zmiany lub modyfikacji powyższych zasad, szczególnie w świetle zmian w ustawodawstwie i technologii. Z tego powodu Dotykačka zaleca użytkownikom ciągłe monitorowanie zasad ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies, aby wiedzieć o ich ewentualnej aktualizacji.

 

Która faza fiskalizacji online Cię obejmie?

Informację zwrotną dostaniesz na swój e-mail