Kasa fiskalna online w roku 2019. Ważne zmiany w przepisach

Kasa fiskalna online stanie się wkrótce rzeczywistością dla sporej grupy przedsiębiorców wyszczególnionych w nowych przepisach o sposobie rejestrowania i przekazywania informacji o sprzedaży produktów i usług.

Nowe kasy fiskalne od 2019 roku będą przekazywać w trybie online nie tylko dane o transakcjach i kopie paragonów fiskalnych, ale także dokumenty niefiskalne, raporty dobowe oraz informacje o przeglądach okresowych.

Każda kasa fiskalna online będzie przekazywała te informacje co kilkadziesiąt minut do Centralnego Rejestru Kas, zarządzanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy i rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych są podyktowane nie tylko chęcią niwelacji zapóźnienia technologicznego w sektorze fiskalnym, ale także reakcją resortów i ustawodawców na sygnały ze strony służb kontrolnych, wskazujących sektory działalności gospodarczej podwyższonego, gdzie szczególnie występuje ryzyko potencjanych nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania przychodów oraz rozliczeń podatku VAT.

Nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych online w pierwszej kolejności zaczną obowiązywać m.in.: warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne, sprzedawców paliw, firmy świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie, firmy gastronomiczne, firmy oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie oraz firmy budowlane. Kasa fiskalna online pojawi się w 2019 roku także u lekarza, dentysty i prawnika.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – na podstawie którego wprowadzane są obecne zmiany – zastępuje rozporządzenie z 27 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076). W ślad za Rozporządzeniem, w życie wejdzie także nowa ustawa o podatku VAT, która umożliwi wprowadzanie na rynek pełnoprawnych kas fiskalnych online oraz poprawną fiskalizację tych urządzeń.

Dotychczas powszechnie stosowana kasa fiskalna z papierowym zapisem kopii transakcji będzie w sprzedaży do 31 grudnia 2018 r., zaś kasa z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Urządzenia te będą mogły funkcjonować do momentu wyeksploatowania się. Nie będzie już także możliwości wymiany zapełnionej pamięci w tych urządzeniach. W takim przypadku jedyną opcją zakupu będzie kasa fiskalna online.

Przedsiębiorcy zobligowani do wymiany starej kasy na nową kasę fiskalną online zyskują prawo do jednorazowego odliczenia części kosztu zakupu urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł netto.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT nakłada obowiązek instalacji kas fiskalnych online dla następujących grup przedsiębiorców:

  • od 1 stycznia 2019 roku – warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne, sprzedawcy paliw płynnych i gazowych do silników spalinowych
  • od 1 lipca 2019 roku – stacjonarne punkty gastronomiczne oraz firmy oferujące usługi krótkotrwałego zakwaterowania
  • od 1 stycznia 2020 roku – firmy świadczące usługi fryzjerskie i kosmetyczne, firmy budowlane, zakłady opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, firmy świadczące usługi prawnicze oraz kluby fitness

Ze względu na poważne opóźnienia legislacyjne – brak stosownych przepisów uniemożliwia m.in. sprzedaż i legalizację urządzeń – istnieje duże prawdopodobieństwo, że w finalnych przepisach powyższe daty graniczne ulegną zmianie.

Nasze systemy kasowe kupisz w sklepach internetowych: