Kontakt

Dotykačka Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie; wpisana pod numerem KRS: 0000701022 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Biuro: Domaniewska 39B, Topaz 02-672 Warszawa, Piętro 3

REGON: 368504764
NIP: 5272823899
NIP UE: PL5272823899

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami lub skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Co robić,
jeśli moja licencja została
wyłączona z powodu braku
płatności?

  • Wyłączenie licencji spowoduje wstrzymanie działania systemu, wszystkie ceny produktów zmienią się na 99 CZK lub PLN.
  • Jeżeli przestaniesz opłacać faktury i nie poinformujesz nas o tym 10 dni przed końcem okresu fakturacyjnego, w celu ponownej aktywacji licencji należy opłacić wszystkie otrzymane faktury, które znajdziesz także w usłudze Dotykačka w chmurze.
  • Po zapłaceniu skontaktuj się z nami pod adresem finanse@dotykacka.pl lub pod numerem telefonu +48 22 307 85 88.
  • Często zadawane pytania dotyczące fakturowania i opłat za licencję.

Nasze systemy kasowe kupisz w sklepach internetowych: