Dotykačka – Kontakt

Ornago Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie; wpisana pod numerem KRS: 0000806893 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.NIP: 5252803155 REGON: 384538035

.

 

  

Siedziba: ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa

REGON: 384538035
NIP: 5252803155
KRS: 0000806893

Telefoniczna Pomoc Techniczna

Poniedziałek-piątek – 9:00-22:00

Weekendy i święta – 9:00-17:00

Aby skontaktować się z rekomendowanym dealerem Dotykački skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami lub skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Co robić,
jeśli moja licencja została
wyłączona z powodu braku
płatności?

  • Wyłączenie licencji spowoduje wstrzymanie działania systemu, wszystkie ceny produktów zmienią się na 99 CZK lub PLN.
  • Jeżeli przestaniesz opłacać faktury i nie poinformujesz nas o tym 10 dni przed końcem okresu fakturacyjnego, w celu ponownej aktywacji licencji należy opłacić wszystkie otrzymane faktury, które znajdziesz także w usłudze Dotykačka w chmurze.
  • Po zapłaceniu skontaktuj się z nami pod adresem finanse@dotykacka.pl lub pod numerem telefonu +48 22 307 85 88.
  • Często zadawane pytania dotyczące fakturowania i opłat za licencję.