Terminal płatniczy. Niezbędny dodatek

Jesteś na wycieczce w Tatrach. Przemierzasz Dolinę Kościeliską, zmęczenie i upał dają się we znaki. Nagle widzisz starów góralkę z bańką chłodnego mleka, sprzedawanego na kubki. Z chęcią napiłbyś się, ale wiesz, że w portfelu tylko plastik i żadnego bankomatu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Domyślna góralka, widząc rozterkę w twoich oczach, zagaduje – Panocku, Visa cy MasterCard? W jej dłoni lśni sprytny, mobilny terminal płatniczy. Sytuacja niegdyś nie do pomyślenia. Dzisiaj to już norma.

Terminal płatniczy – urządzenie umożliwiające realizację płatności za towary i usługi kartami debetowymi lub kredytowymi. Bardzo długo terminal był luksusem, na który mogli (lub chcieli) pozwolić sobie tylko nieliczni przedsiębiorcy. Szczególnie ci prowadzący mniejsze firmy. Główną przeszkodą były nie tyle koszty zakupu czy dzierżawy urządzeń, co stosunkowo wysokie opłaty interchange, pobierana przez wydawcę karty.

Ta okropna opłata interchange

Jeszcze do niedawna stanowiły one wartość aż 1,5%-2% wartości transakcji, co zauważalnie obniżało zysk przedsiębiorców i zniechęcało do inwestycji. Na szczęście, dzięki regulacjom z 2015 roku, opłaty te obniżono do poziomu 0,2%-0,3% wartości transakcji, co znacząco wpłynęło na popularyzację obrotu bezgotówkowego. Dodatkowo, dzięki rozwojowi technologii mobilnych, płatności bezgotówkowe można teraz realizować w dowolnym miejscu i czasie. Nawet bez fizycznego urządzenia.

Jeśli nasz system kasowy, taki jak Dotykačka, działa na urządzeniu mobilnym, na przykład tablecie, to możemy podłączyć do niego jedynie niewielki czytnik kart współpracujący z dedykowaną aplikacją. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę – zakup czytnika jest wydatkiem jednorazowym i zwalnia nas z konieczności płacenia miesięcznego abonamentu za dzierżawę terminalu.

Ile kosztuje terminal płatniczy?

Miesięczne koszty obejmują:

  • Stały abonament za dzierżawę terminalu, w zależności od typu urządzenia zaczynający się od kilkudziesięciu złotych.
  • Opłaty transakcyjne (Merchant Service Charge) na które składają się:
    Opłata operacyjna (Interchange Fee) pobierana przez bank wydający kartę (0,2% wartości transakcji w przypadku kart debetowych lub 0,3% wartości transakcji w przypadku kart kredytowych),
    marża agenta realizującego rozliczenia (według stawek ustalanych na podstawie m.in. wysokości obrotów oraz branży przedsiębiorcy),
    opłata systemowa pobierana przez organizację kartową (Visa, MasterCard, American Express, itp.).
  • Dodatkowo, w przypadku terminali mobilnych, należy doliczyć koszt karty SIM operatora komórkowego oraz miesięczny abonament na transmisję danych.

Dla przedsiębiorcy prowadzącego małą firmę, szczególnie na początku działalności, koszty te mogą się wydawać wysokie, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę potencjał, jaki ze sobą niosą terminale płatnicze, szybko zrozumiemy, że może to być bardzo korzystna inwestycja.

Dynamika wzrostu transakcji bezgotówkowych

Według danych Narodowego Banku Polskiego, w końcówce 2017 roku na polskim rynku znajdowało się ponad 39 mln kart płatniczych i kredytowych. Na każdego Polaka przypadała więcej niż jedna karta! Blisko 80% tej liczby stanowiły karty umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych.

W czwartym kwartale 2017 roku Polacy dokonali ponad 1,2 mld transakcji za pomocą kart o łącznej wartości blisko 171,5 mld zł. Dla porównania, w czwartym kwartale 2015 roku na rynku znajdowało się nieco ponad 35 mln kart, którymi zrealizowaliśmy nieco ponad 893 mln transakcji o łącznej wartości 134,9 mld zł. Dynamika wzrostu jest wyraźnie zauważalna.

Karta zamiast gotówki

Bardzo istotny jest jeszcze jeden wskaźnik. W 2015 roku średnia wartość transakcji bezgotówkowej wynosiła ok. 151 zł, podczas gdy w 2017 roku już niespełna 143 zł. Oznacza to wzrost liczby zakupów o niskiej wartości, dotychczas realizowanych gotówkowo.

Znacząca obniżka wspomnianych na początku opłat interchange, wzrost liczby kart debetowych i kredytowych oraz popularyzacja technologii mobilnych sprawiły, że w 2017 roku terminal płatniczy stanowił wyposażenie 481,8 tys. punktów i placówek handlowych lub usługowych. Łącznie w użytku było ponad 624,4 tys. terminali płatniczych – o blisko 160 tys. więcej niż w 2015 roku.

Nasze systemy kasowe kupisz w sklepach internetowych: