Zasady zwrotu kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego fiskalizację online

Kto?

 • Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność handlową i dobrowolnie wybiorą
 urządzenie online (jeżeli zdecydują się na urządzenie z kopią elektroniczną, 
nie mają prawa do otrzymania ulgi).
 • Podatnicy, którzy zostali zobligowani do wymiany używanych 
przez nich urządzeń na urządzenia online, tj.:
  • Od 01.01.2020 – podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi
 mechaniki pojazdowej i wymiany opon.
  • Od 01.07.2020 – podatnicy świadczący usługi gastronomiczne 
(również sezonowo), hotelarskie, oraz prowadzący sprzedaż węgla.
  • Od 01.01.2021 – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 
budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez 
lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Jak?

 • Należy w całości opłacić dokument zakupu i dysponować potwierdzeniem 
zapłaty należności.
 • Jeżeli urządzenie jest nabyte w systemie ratalnym o ulgę można się ubiegać 
po zapłacie ostatniej raty.
 • Jeżeli urządzenie jest używane na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy 
lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik nie otrzyma ulgi.
 • Jeżeli podatnik używał już urządzenia fiskalne i został zobligowany do ich 
wymiany na urządzenia online ulga przysługuje za każde wymienione urządzenie.
 • Ulga przysługuje na wszystkie urządzenia zakupione w ciągu 6 miesięcy 
od daty rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie.
 • Sposób uzyskania ulgi (odliczenie od podatku VAT, zwrot na konto) 
może być inny dla różnych podatników, muszą oni samodzielnie ustalić 
właściwy dla siebie sposób.

Kiedy?

 • Podatnicy, rozpoczynają działalność handlową i dobrowolnie wybiorą urządzenie
 online mogą wystąpić o zwrot ulgi w miesiącu następującym po miesiącu, 
w którym zakupili i rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie online.
 • Podatnicy, którzy zostali zobligowani do wymiany używanych przez nich 
urządzeń na urządzeni online mogą się ubiegać o zwrot w miesiącu 
następującym po miesiącu obligatoryjnego rozpoczęcia ewidencji 
przy użyciu urządzeń online.

Przydatne odnośniki