Z Dotykačką zyskasz więcej, niż oferuje kasa fiskalna online

Prowadzisz restaurację, salon kosmetyczny, hotelik lub warsztat samochodowy? Obejmuje Cię obowiązek używania urządzenia umożliwiającego fiskalizację w trybie online.

Mamy dla Ciebie rozwiązanie, które nie tylko rozwiąże problem fiskalizacji online, ale także umożliwi wprowadzenie Twojego biznesu na nowy poziom rozwoju!

Dotykačka to Twoja nowa, lepsza kasa online

Fiskalizacja online to dopiero początek. Dotykačka ma do zaoferowania Twojej firmie o wiele więcej.

Fiskalizacja online bez problemów

System Dotykačka jest zintegrowany z wieloma popularnymi modelami drukarek fiskalnych, wyposażonych w funkcję fiskalizacji online.

Rekordowo krótki czas wdrożenia

Już 15 minut po pierwszym uruchomieniu możesz korzystać z pełni możliwości systemu POS Dotykačka. Przeszkolenie pracowników z podstawowej obsługi nie zajmie więcej niż 30 minut.

Zarządzanie, raporty i analizy w chmurze

Masz pełny wgląd w działanie Twojej firmy. Chmura Dotykačka zapewnia dostęp do wszystkich danych oraz zaawansowane raportowanie i analizę w dowolnym miejscu i czasie.

Działa nawet bez dostępu do internetu

Problemy z dostępem do sieci zawsze mogą się zdarzyć. Po wznowieniu komunikacji, wszystkie dane zostaną zsynchronizowane i zapisane w chmurze.

Płatności na każdy możliwy sposób

Akceptuj wszystkie formy płatności. Nie tylko gotówkę, czeki czy kupony, ale także płatności kartami, smartfonami, smartwatchami.

Bezpłatne wsparcie techniczne

Przez telefon, email lub formularz online. Kontaktuj się z nami jak Ci wygodnie. Nasz dział wsparcia technicznego jest dla Ciebie dostępny przez 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się z nami

Wspólnie określimy potrzeby Twojego biznesu i dobierzemy optymalną konfigurację rozwiązań Dotykačka.

 • Wybierz
 • gastronomia
 • handel
 • usługi
 • hotelarstwo
 • inna

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ornago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie obywa się w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie prawie uzasadnionego interesu Administratora. Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Czy Twój biznes również podlega obowiązkowi fiskalizacji online?

Najważniejsze informacje o podstawie prawnej, branżach i terminach oraz refundacji.

Podstawa prawna i sposób działania kas realizujących funkcję fiskalizacji online.

Kasy fiskalne online wprowadziła do polskiego systemu podatkowego ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz, między innymi, ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Głównym celem tej istotnej zmiany prawnej i technicznej jest zwiększenie precyzji kontroli fiskalnej podatników oraz uszczelnienie systemu poboru podatku od towarów i usług. 

Kasa fiskalna online, oprócz zapisu transakcji w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, przede wszystkim umożliwia przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych o wszystkich zrejestrowanych transakcjach i zdarzeniach do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem łącza internetowego.
Funkcji tej nie musi pełnić wyłącznie kasa fiskalna – może to być także drukarka fiskalna, wyposażona w funkcjonalność fiskalizacji online. 
Komunikacja z CRK może się odbywać ciągle lub w określonych interwałach czasowych (na przykład w przypadku ograniczonego dostępu do sieci).

Kogo i w jakich terminach dotyczy obowiązek rozpoczęcia używania kasy fiskalnej online.

Ustawodawca precyzyjnie określił grupy podatników, dla których używanie kas umożliwiających fiskalnych online stało się obowiązkiem. Ustalone zostały także daty graniczne, do których urządzenia powinny zostać wymienione, choć z różnych przyczyn terminy te uległy finalnie istotnym zmianom.

Harmonogram wprowadzania obowiązku fiskalizacji online dla poszczególnych branż i typów działalności:

 • od 1 stycznia 2020 r. – podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
 • od 1 stycznia 2021 r. (pierwotnie miał to być 1 lipca 2020 r.) – podatnicy świadczący usługi gastronomiczne (również sezonowo) i hotelarskie oraz prowadzący sprzedaż węgla;
 • od 1 lipca 2021 r. (pierwotnie miał to być 1 stycznia 2021 r.) – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fitness (w zakresie wstępu), prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz usługi budowlane.

Refundacja kosztu zakupu nowego urządzenia, umożliwiającego fiskalizację online.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, istnieje możliwość uzyskania ulgi (zwrotu) na zakup kasy fiskalnej online. 

Przedsiębiorcy, którzy:

 • są objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy zostali zobligowani, w określonych terminach, do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
 • po raz pierwszy (nigdy wcześniej nie używali kas fiskalnych starego lub nowego typu) i dobrowolnie (mimo, że nie są do tego zobligowani) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,

mają prawo odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup urządzeń umożliwiających rejestrację sprzedaży oraz wyposażonych w funkcję fiskalizacji online, w wysokości 90% ceny zakupu (netto). Kwota odliczana od podatku może wynosić maksymalnie 700 zł.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie