Dotykačka + Elavon = licencja nawet 3 miesiące gratis!

Kontynuując naszą wieloletnią współpracę z Elavon w zakresie wdrażania zintegrowanych rozwiązań kasowo-płatniczych, przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjną ofertę.

W okresie do 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku, wybierając terminale płatnicze z oferty Elavon (Ingenico Desk 5000 lub Ingenico Move 5000) wraz z systemem Dotykačka, otrzymasz licencję na system Dotykačka KOMPLET przez trzy miesiące lub Dotykačka NIEOGRANICZONA przez dwa miesiące bez opłat.

Z oferty możesz skorzystać gdy jesteś nowym klientem zdecydowanym na zakup systemu kasowego Dotykačka z terminalem płatniczym Elavon. 

Nie przegap okazji!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy teraz!


3 kroki do skorzystania z oferty promocyjnej

#1

Wypełnij dokładnie formularz zgłoszeniowy. Twoje dane przekażemy naszemu autoryzowanemu sprzedawcy, który pomoże Ci w wyborze optymalnej konfiguracji sprzętowej i systemowej.

#2

Załatw wszystkie formalności i opłać swoje zamówienie. Na podstawie informacji od dealera wygenrujemy dla Ciebie klucz aktywujący Twoją licencję na system Dotykačka. 

#3

Ciesz się niezawodnym rozwiązaniem kasowym Dotykačka zintegorwnaym z terminalem płatniczym Elavon i korzystaj z ponad 100 funkcjonalności systemu Dotykačka nawet 3 miesiące gratis!

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z regulaminem akcji promocyjnej "Z terminalem Elavon licencja na system Dotykačka nawet 3 miesiące bez opłat".

Formularz zgłoszeniowy akcji promocyjnej

Z terminalem Elavon licencja na system Dotykačka nawet 3 miesiące bez opłat

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ornago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie obywa się w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie prawie uzasadnionego interesu Administratora. Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Potrzebujesz więcej argumentów? Mamy ich ponad 100

Rekordowo krótki czas wdrożenia

Natychmiast po uruchomieniu i skonfigurowaniu możesz zacząć korzystać z pełni możliwości systemu POS Dotykačka. Szkolenie z podstawowej obsługi zajmie około 30 minut.

Przyjmuj płatności na każdy sposób

Akceptuj wszystkie formy płatności. Nie tylko gotówkę, czeki czy kupony, ale także płatności bezgotówkowe - kartami, smartfonami, smartwatchami czy nawet kodami QR.

Integrujemy się z najlepszymi

Oddajemy w Twoje ręce kompletne rozwiązania kasowe. Integrujemy się z wiodącymi na rynku technologiami, ułatwiającymi Twoją pracę oraz wspierającymi rozwój Twojego biznesu.

Działa nawet bez dostępu do internetu

Problemy z dostępem do sieci zawsze mogą się zdarzyć. Po wznowieniu komunikacji wszystkie dane zostaną zsynchronizowane i zapisane w chmurze.

Zarządzanie, raporty i analizy

Masz pełny wgląd w działanie Twojej firmy. Chmura Dotykačka zapewnia dostęp do wszystkich danych oraz zaawansowane raportowanie i analizy w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpłatne wsparcie techniczne

Kontaktuj się z nami jak Ci wygodnie - przez telefon, email lub formularz online. Nasz dział wsparcia technicznego jest dla Ciebie dostępny przez 7 dni w tygodniu.


Regulamin akcji promocyjnej 

Z terminalem Elavon licencja na system Dotykačka nawet 3 miesiące bez opłat

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie udzielenia rabatu w wysokości 100% od opłat abonamentowych za pierwsze 3 miesiące korzystania z oprogramowania (systemu) Dotykačka, w przypadku zakupu nowej licencji na system Dotykačka w wersji KOMPLET wraz z terminalem płatniczym Elavon lub za pierwsze 2 miesiące korzystania z oprogramowania (systemu) Dotykačka, w przypadku zakupu nowej licencji na system Dotykačka w wersji NIEOGRANICZONA wraz z terminalem płatniczym Elavon (kontrakt na 24 miesiące), od daty (włącznie) ustalonej w niniejszym regulaminie, zwanej dalej „Promocją”, jest Ornago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 64, NIP: 5252803155 – wyłączny przedstawiciel marki Dotykačka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”, do zakupu jedną z wybranych licencji na system (oprogramowanie) Dotykačka wraz z jednym ze zintegrowanych modeli terminali płatniczych dostarczanych przez Elavon, zwanych dalej łącznie „Produktami”, oferowanych za pośrednictwem niezależnych sprzedawców i sieci dealerskich, z którymi współpracuje Organizator Promocji na całym obszarze RP.
 3. Terminale płatnicze Elavon zintegrowane z systemem Dotykačka to urządzenia:
  • Ingenico Desk 5000,
  • Ingenico Move 5000.
 4. Licencje na system Dotykačka objęte promocją:
  • Dotykačka Komplet,
  • Dotykačka Nieograniczona. 
 5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 kwietnia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, z zastrzeżeniem postanowień par. 3 pkt. 8 Regulaminu.
 6. Organizator jest oferującym rabat w wysokości 100% od opłat abonamentowych za pierwsze:
  • 3 miesiące korzystania z oprogramowania (systemu) Dotykačka w przypadku wyboru licencji Dotykačka w wersji KOMPLET,
  • 2 miesiące korzystania z oprogramowania (systemu) Dotykačka w przypadku wyboru licencji Dotykačka w wersji NIEOGRANICZONA,
   liczone od dnia aktywacji przez Organizatora zamówionej przez Uczestnika licencji na oprogramowanie Dotykačka, dalej „Rabat”. 
 7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. KORZYŚCI (RABAT)

 1. W Promocji Uczestnicy otrzymują Rabat w wysokości 100% od opłat abonamentowych za pierwsze:
  • 3 miesiące korzystania z systemu (oprogramowania) Dotykačka w przypadku wyboru licencji Dotykačka w wersji KOMPLET,
  • 2 miesiące korzystania zsystemu (oprogramowania) Dotykačka w przypadku wyboru licencji Dotykačka w wersji NIEOGRANICZONA.
 2. Okres rabatowania wynosi 3 (Dotykačka KOMPLET) lub 2 (Dotykačka NIEOGRANICZONA) miesiące, liczone od daty (włącznie) wygenerowania przez Organizatora klucza aktywującego zamówioną licencję na oprogramowanie Dotykačka.
 3. Nie ma ograniczeń w zakresie liczby zakupionych licencji objętych Promocją, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie warunki określone w par. 3 niniejszego regulaminu.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów, których działalność jest zarejestrowana na terytorium RP i posiada numery REGON i NIP, nabywających Produkty zgodnie z warunkami przedstawionymi w pkt. 3.
 2. Udział w Promocji oraz przekazanie przez Uczestników związanych z udziałem danych i informacji jest dobrowolne.
 3. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać wyłącznie podmioty, które nie są klientami Dotykačka (Ornago) oraz Elavon (ich numery identyfikacji podatkowej nie znajdują się w bazie obecnych lub byłych klientów). 
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Rabatu, Uczestnik musi w czasie trwania Promocji, tj. od godz. 0:00 w dniu 1 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59 w dniu 30 czerwca 2024 r.:
  • Złożyć wstępne zamówienie na zakup nowej licencji na system kasowy Dotykačka wraz z terminalem płatniczym Elavon poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Promocji, dostępnego pod adresem www.dotykacka.pl/promo-2024, przekazując dobrowolnie - poprzez wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych przez Ornago Sp. z o.o. - następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
   • numer telefonu osoby zgłaszającej,
   • adres email osoby zgłaszającej,
   • numer NIP firmy,
   • nazwę miejscowości prowadzenia działalności.
  • Dokonać zakupu wybranej przez siebie wersji systemu kasowego Dotykačka (bez wymogu określenia długości kontraktu) wraz z terminalem płatniczym Elavon (z kontraktem na minimum 24 miesiące) u autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań kasowych Dotykačka i rozwiązań płatniczych Elavon.
  • Opłacić zamówiony sprzęt i oprogramowanie (jeśli zaistnieje taka potrzeba). 
 5. Wykonanie czynności wymienionych w pkt. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Pracownicy Organizatora dokonają weryfikacji poprawności zgłoszenia oraz zgodności ze wszystkimi warunkami określonymi w pkt. 3.
 7. Warunkiem finalizacji zamówienia jest przekazanie przez Organizatora danych osobowych i teleadresowych Uczestnika wybranemu autoryzowanemu i niezależnemu sprzedawcy rozwiązań kasowych Dotykačka oraz rozwiązań płatniczych Elavon w celu realizacji i finalizacji zakupu sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu Dotykačka, szczególnie w przypadku, gdy Uczestnik nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą sprzętową. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie tych danych, przy zachowaniu pełni praw określonych w Polityce Prywatności Organizatora.
 8. Uczestnik w trakcie trwania Promocji może dokonać wielu Zgłoszeń, jeśli chce zamówić więcej niż jeden system kasowy Dotykačka zintegrowany z terminalem płatniczym Elavon oraz spełnił warunki określone w pkt. 3., i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Rabatów na licencje na system Dotykačka.
 9. Jeśli Uczestnik jednorazowo zamówił więcej niż jeden system kasowy Dotykačka zintegrowany z terminalem płatniczym Elavon oraz spełnił wszystkie warunki określone w pkt. 3, Rabat obejmie wszystkie zamówione w trakcie trwania Promocji licencje na system Dotykačka wraz z terminalami płatniczymi.
 10. Pracownicy Organizatora wygenerują dla Uczestnika klucz aktywacji wybranej licencji na system Dotykačka niezwłocznie po potwierdzeniu przez sprzedawcę zamówienia zestawu kasowego Dotykačka wraz ze zintegrowanym terminalem płatniczym Elavon.
 11. Promocja „Z terminalem Elavon licencja na system Dotykačka nawet 3 miesiące bez opłat”, a szczególnie przyznawany w jej ramach Rabat, nie łączy się z innymi czasowymi działaniami promocyjnymi i rabatowymi Organizatora oraz obejmuje WYŁĄCZNIE opłaty abonamentowe za korzystanie z licencji na oprogramowanie Dotykačka.

§4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Promocji, dostępnej pod adresem: www.dotykacka.pl/promo-2024.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem elektronicznym (email), wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Promocji, dostępnej pod adresem www.dotykacka.pl/promo-2024.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestnika.
 3. Data pierwszej publikacji Regulaminu Promocji „Z terminalem Elavon licencja na system Dotykačka nawet 3 miesiące bez opłat”: 1 kwietnia 2024 r.

Formularz reklamacyjny

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ornago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie obywa się w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie prawie uzasadnionego interesu Administratora. Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.