Polski Ład, czyli nowe regulacje także w płatnościach bezgotówkowych.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy podatkowe, znane powszechnie pod nazwą Polski Ład. Czy - i w jakim stopniu - dotyczą one również użytkowników systemu POS online Dotykačka?

Nowe regulacje wprowadziły wiele istotnych zmian w przepisach podatkowych oraz nakłożyły na przedsiębiorców nowe obowiązki m.in. w kontekście obsługi płatności bezgotówkowych. Chętnie pomożemy Ci w odnalezieniu się w gąszczu nowych przepisów!

Dotykačka jest gotowa na nowe regulacje prawne.

Obsługa płatności bezgotówkowych to tylko jedna z ponad 75 funkcjonalności Dotykački.

Płatności na każdy możliwy sposób

Akceptuj wszystkie formy płatności. Nie tylko gotówkę, czeki czy kupony, ale także płatności kartami, smartfonami, smartwatchami.

Rekordowo krótki czas wdrożenia

Już 15 minut po pierwszym uruchomieniu możesz korzystać z pełni możliwości systemu POS Dotykačka. Przeszkolenie pracowników z podstawowej obsługi nie zajmie więcej niż 30 minut.

Fiskalizacja online bez problemów

System Dotykačka jest zintegrowany z wieloma popularnymi modelami drukarek fiskalnych, wyposażonych w funkcję fiskalizacji online.

Działa nawet bez dostępu do internetu

Problemy z dostępem do sieci zawsze mogą się zdarzyć. Po wznowieniu komunikacji, wszystkie dane zostaną zsynchronizowane i zapisane w chmurze.

Zarządzanie, raporty i analizy w chmurze

Masz pełny wgląd w działanie Twojej firmy. Chmura Dotykačka zapewnia dostęp do wszystkich danych oraz zaawansowane raportowanie i analizę w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpłatne wsparcie techniczne

Przez telefon, email lub formularz online. Kontaktuj się z nami jak Ci wygodnie. Nasz dział wsparcia technicznego jest dla Ciebie dostępny przez 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się z nami

Wspólnie określimy potrzeby Twojego biznesu i dobierzemy optymalną konfigurację rozwiązań Dotykačka.

  • Wybierz
  • gastronomia
  • handel
  • usługi
  • hotelarstwo
  • inna

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ornago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie obywa się w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie prawie uzasadnionego interesu Administratora. Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Na czym polegają nowe regulacje w zakresie obsługi płatności bezgotówkowych.

Czy dotyczą one także użytkowników systemu Dotykačka?

Wymóg przyjmowania płatności bezgotówkowych dla przedsiębiorców zobowiązanych do używania kas rejestrujących.

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

* * *

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm. 10).

Od 1 stycznia 2022 r., przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia płatności bezgotówkowych instrumentem płatniczym, jeśli jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Instrument płatniczy - czyli zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego - to między innymi karta debetowa lub kredytowa, ale także płatności mobilne smartfonem czy smartwatchem, przelew elektroniczny, BLIK, SkyCash, ApplePay, GooglePay, PayPal... i wiele innych.

Można odnieść wrażenie, że przepis ten dotyczy tylko przedsiębiorców używających kas fiskalnych, jednak w praktyce dotyczy on także użytkowników drukarek fiskalnych i kas wirtualnych, dlatego warto jak najszybciej umożliwić klientom dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Nowe regulacje wprawdzie nie definiują kar za brak możliwości płatności bezgotówkowych za towary czy usługi, jednak przedsiębiorcy niespełniający tego wymogu zostaną pozbawieni możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w trybie tzw. szybkiej ścieżki, którą wprowadza Polski Ład.


Wymóg połączenia terminala płatniczego z kasą rejestrującą dla przedsiębiorców zobowiązanych do używania kas fiskalnych online.

Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

* * *

W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Od 1 stycznia 2025 r., przedsiębiorca objęty wymogiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online oraz używający terminala płatniczego do przyjmowania płatności bezgotówkowych, zostaje zobowiązany do połączenia terminala z kasą.

Ustawodawca pozostawił w przepisach furtkę i umożliwił ministrowi gospodarki, w porozumieniu z ministrem finansów, zmianę daty rozpoczęcia obowiązywania tej regulacji.

Obowiązek ten nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online, ponieważ nie są one wyposażone w interfejs komunikacji z terminalami płatniczymi. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu POS online Dotykačka, połączonego z drukarką fiskalną online, możesz spać spokojnie!

Warto pamiętać, że niezastosowanie się do obowiązku łączenia terminala z kasą fiskalną online od 1 stycznia 2025 r. będzie się wiązało z karą w wysokości 5000 zł, nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego.

Wymóg łączenia kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi budzi wiele kontrowersji i wątpliwości w kontekście ochrony prywatności konsumentów. Jeśli chcesz zapewnić swoim klientom poczucie bezpieczeństwa - przejdź na Dotykačkę.


Akademia Dotykačka: Polski Ład.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru z 30 listopada 2021 r., w którym ekspert Dotykačka - Marcin Marciniuk - wyjaśnia wpływ regulacji zwartych w Polskim Ładzie na kwestie obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online.Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie