Czy Twój biznes podlega obowiązkowi fiskalizacji online?

Kasa fiskalna online 2021 - najważniejsze informacje o podstawie prawnej, branżach i terminach oraz refundacji.

Chcesz wymienić swoją starą kasę na Dotykačkę? Znajdziemy dla Ciebie autoryzowanego dealera rozwiązań Dotykačka w Twojej okolicy.

Podstawa prawna i sposób działania kas realizujących funkcję fiskalizacji online

Kasy fiskalne online wprowadziła do polskiego systemu podatkowego ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz, między innymi, ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Głównym celem tej istotnej zmiany prawnej i technicznej jest zwiększenie precyzji kontroli fiskalnej podatników oraz uszczelnienie systemu poboru podatku od towarów i usług. 

Kasa fiskalna online, oprócz zapisu transakcji w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, przede wszystkim umożliwia przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych o wszystkich zrejestrowanych transakcjach i zdarzeniach do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem łącza internetowego.

Funkcji tej nie musi pełnić wyłącznie kasa fiskalna – może to być także drukarka fiskalna, wyposażona w funkcjonalność fiskalizacji online. 
Komunikacja z CRK może się odbywać ciągle lub w określonych interwałach czasowych (na przykład w przypadku ograniczonego dostępu do sieci).


Kogo i w jakich terminach dotyczy obowiązek rozpoczęcia używania kasy fiskalnej online

Ustawodawca precyzyjnie określił grupy podatników, dla których używanie kas umożliwiających fiskalnych online stało się obowiązkiem. Ustalone zostały także daty graniczne, do których urządzenia powinny zostać wymienione, choć z różnych przyczyn terminy te uległy finalnie istotnym zmianom.

Harmonogram wprowadzania obowiązku fiskalizacji online dla poszczególnych branż i typów działalności:

  • od 1 stycznia 2020 r. – podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
  • od 1 stycznia 2021 r. (pierwotnie miał to być 1 lipca 2020 r.) – podatnicy świadczący usługi gastronomiczne (również sezonowo) i hotelarskie oraz prowadzący sprzedaż węgla;
  • od 1 lipca 2021 r. (pierwotnie miał to być 1 stycznia 2021 r.) – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fitness (w zakresie wstępu), prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz usługi budowlane.

Refundacja kosztu zakupu nowego urządzenia, umożliwiającego fiskalizację online

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, istnieje możliwość uzyskania ulgi (zwrotu) na zakup kasy fiskalnej online. 

Przedsiębiorcy, którzy:

  • są objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy zostali zobligowani, w określonych terminach, do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  • po raz pierwszy (nigdy wcześniej nie używali kas fiskalnych starego lub nowego typu) i dobrowolnie (mimo, że nie są do tego zobligowani) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,

mają prawo odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup urządzeń umożliwiających rejestrację sprzedaży oraz wyposażonych w funkcję fiskalizacji online, w wysokości 90% ceny zakupu (netto). Kwota odliczana od podatku może wynosić maksymalnie 700 zł.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie